Как пересечь границу с Украиной

Краткое содержание:

Советы юристов

Я гражданин Молдовы, заканчивается регистрация, оформить РВП не успел. Я так понимаю что мне нужно пересечь границу (выезд-въезд) и вариант пересечь только границу с Украиной. Хотел уточнить не будет ли проблем на таможне, так как я собираюсь пересечь границу с Россией и обратно (что б в дальнейшем оформить РВП) Слышал что гражданам Таджикистана пересекать границу с Украиной нельзя. Спасибо.

Алексей Викторович, в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" установлен норматив 90/180. в случае его превышения, вас могут на территорию РФ и не пропустить.
Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации 1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 86-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать

Как сейчас пересечь границу с Украиной, укр. мужчине 35-ти лет, который служил в армии?

Здравствуйте Анна Привалова! В Россию можно уехать по паспорту гражданина Украины. Служба в армии не является основанием для ограничения в выезде. Ограничить выезд могут только в рамках статьи 6 (текст статьи ниже). Згідно статті 2. Документы громадянина України на право иїзду з України і в'їзду в Україну З А К О Н У У К Р А Ї Н И «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» установлено що: Документами, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; дипломатичный паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка. Положення про зазначені документы затверджуються у установленому порядку. Ці документы є власністю України і за умови їх надежного оформления є дійсними для виїзду в усі держави світу. У разі втрати громадянином України документів, зазначених у частині першій цієї статті, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичными установами. Положення про такие посвідчення затверджується Кабінетом Міністрів України. (Части на третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1742-ID (1742-15) від 03.06.2004) У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду за кордон можуть використовуватися інші документы. Статтєю 6. Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон передбачено. Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо: 1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, установленого статью 12 цього Закону; 2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань, обо розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, обо забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; 3) стосовно него у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами кого кому зоборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження обо скасування відповідних обмежень; { Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012 } 4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання обо звільнення від покарання;{ Пункт 4 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012 } 5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на него судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань; { Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2677-VI (2677-17) від 04.11.2010 } 6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей; { Пункт 7 частини першої статті 6 включено на підставі Закону N 671-VII (671-18) від 05.11.2013 } 8) щодо него подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі; 9) він перебуває під адміністративним наглядном міліції - до припинення нагляду. { Пункт 9 частини першої статті 6 в редакції Закону N 245-VII (245-18) від 16.05.2013 } Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті. Громадянин України, який має паспорт, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті право його виїзду за кордон, зобов'язаний знати свій паспорт на зберігання до центрального органу виконавчої Влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання у місячний термін після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт, що зберігається в центральному органі виконавчої Влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, повертається у 10-денний термін з моменту звернення громадянина обо його законного представника.{ Части на третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI (5294-17) від 18.09.2012 } Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті, обо в разі використання паспорта для вчинення злочину, обо виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання обо вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратуры, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої Влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та консульскою службою України. { Части на четвертая статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 662-ID (662-15) від 03.04.2003, N 5294-VI (5294-17) від 18.09.2012 } У разі повернення громадянину України тимчасово затриманого (вилученого) паспорта у межах терміну його дії державне мито не справляється. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что информация, которая распространяется в средствах массовой информации о проверке пограничниками у граждан Украины мужского пола призывного возраста во время пересечения государственной границы справок из военкоматов, не соответствует действительности. Согласно действующему законодательству при пересечении государственной границы предъявления подобных справок не предусмотрено.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать

Как пересечь гражданину Украины границу России с Украиной туда и обратно, не оставят ли там?

Это всё от украинских пограничников зависит.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить
Это всё от украинских пограничников зависит.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Как узнать о наличии запрета на выезд и можно ли через Белоруссию пересечь границу с Украиной.

Здравствуйте! Подавайте запрос в ФМС России для предоставления информации запрета и основания.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Нужно сделать квоту на работу, фмс сказали пересекать границу. Нахожусь в Москве. Как сейчас пересечь границу с Украиной, в Таджикистан лететь дорого.

Здравствуйте! Вам придётся выехать на 90 суток. Сейчас такие правила. "Выезд-въезд" с целью обновления миграционной карты "не работает"
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать

Я хочу узнать, как пересечь границу с Украиной легально? Мне 20 лет и я представитель мужского пола.

Думаю лучше этого не делать, хотя такая возможность у вас теоретически есть.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Я хочу узнать, как пересечь границу с Украиной легально? Мне 20 лет и я представитель мужского пола. Как сделать? Прошу рассказать.

Здравствуйте. Поездом.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Могу ли я как гражданка России с имеющимся видом на жительство в Украине в настоящее время пересечь границу России с Украиной.

Здравствуйте) Нет, не можете. Границы пока закрыты.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Я гражданин Украины. Получил вид на жительство. Как я смогу пересечь границу с Украиной и по какому паспорту. Спасибо. Вопрос для мужа.

Въезд граждан Украины в РФ возможен по любому паспорту, как по внутреннему паспорту, так и по загранпаспорту.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Как можно и на чём пересечь сейчас границу Крыма с Украиной гражданке России. И выпустит ли Украина назад гражданку Украины военнообязанную, которой 20 лет?

Здравствуйте! Не советую - обратно скорее всего уже не выпустят.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Можете на чем угодно, если будет такая законная возможность. На счет украинки - это вопрос к властям Украины.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

У меня молд. Загран. Не биометрический, как я могу по нему с детьми вписанными в паспорт пересечь границу Польши с Украиной чтобы попасть в Молдову? Спасибо.

Да, сможете пересечь.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Вопрос, как пересечь границу из России в Финляндию имея шенгенскую, финскую визу? Не будет проблем? В России проживаю у молодого человека, в Санкт-Петербурге, раз в 3 месяца пересекаю границу с Украиной.

Не понятно о каких проблемах Вы говорите. Если есть действующий загранпаспорт и шенгенская виза, в чем проблема?
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

У моего ребёнка не совершенно летнего гражданина Узбекистана просрочена миграционная и регистрация у меня сомой есть рвп можно ли нам пересечь границу с Украиной? И как это сделать?

Да, можете пересечь границу с Украиной Удачи Вам.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Вопрос, как пересечь границу из России в Финляндию имея шенгенскую, финскую визу? У меня гражданство Украины. Не будет проблем? В России проживаю у молодого человека, в Санкт-Петербурге, раз в 3 месяца пересекаю границу с Украиной.

Автобусом, автомобилем, поездом, самолетом, паромом. Можно еще пешком. Если есть виза, то не вижу никаких проблем.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Не правильно подсчитала срок миграционнойной карты России-Украина. За это время пересекала границу с Казахстаном, но миграционнойную карту не заполняла, так как не правильно подсчитала срок предыдущей. Приехала ещё раз глянула и в шоке, она просрочена. Подскажите, смогу ли я пересечь границу с Украиной, если есть штамп в паспорте о пересечении границы с Казахстаном без миграционной. Карты? Не показывая просроченную.

Просроченных карт не бывает, потому что они не продляются по определению. КоАП РФ, Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении "правил" миграционного учета, передвижения или "порядка" выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным "законом", - (в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Ко мне приехали родственники с Украины. Хотят работать в Санкт-Петербурге, но в миграционной карте стоит частный въезд. Как лучше пересечь границу на поезде или на самолете и можно ли доехать до Белоруссии и не пересекать границу с Украиной?

Нужен выезд и получение новой миграционной карты.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Я живу в Крыму и авто соответственно уже на 82 рег., но у меня есть дубликаты документов украинской рег. истрации авто, как правильно и законно пересечь границу Крыма с Украиной.

---Здравствуйте, правильно и законно по последним зарегистрированным номерам. Всего хорошего.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Я гражданин РФ с пропиской в Крыму, г. Керчь. Моя жена гражданка Украины 2 месяца назад родила ребенка и в этой связи не могла и не может сейчас пересечь границу с Украиной. Подскажите как можно узаконить пребывание супруги на территории РФ не пересекая границу?

Пусть получит в УФМС патент или РВП.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать

Я гр. Украины, мне 18 лет, загранпаспорта нет. Потерял паспорт в России, обратился в посольство там мне делают временный паспорт как я понял, какие еще документы нужны чтобы пересечь границу с Украиной, кроме временного паспорта?

Здравствуйте! Нужен заграничный паспорт, чтобы пересечь границу.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Я гражданин литовской республики, но живу я в Белоруссии и имею вид на жительство РБ

Смогу ли я пересечь границу с Украиной с одним только видом на жительство? Так как у паспорта закончился срок годности и я не успеваю его продлить.

Вам для пересечения границы Украины необходим загранпаспорт.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Написать
Позвонить

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение