Спросить юриста  бесплатно

Вопрос № 16662

16.02.2001, 11:19

Прошу дать ответ на следующий вопрос. Гражданка Иванова зарегистрировала брак с гр.

Нестеровым, который был разведен.

У них родился ребенок. Бывшая жена подала иск в суд о признании брака недействительным.

Суд признал развод недействительным, из-за каких-то неточностей в документах. На основании этого брак между Ивановой и Нестеровым признан недействительным. Иванова поменяла фамилию на Нестерову. Теперь возникает вопрос: какая фамилия будет у Ивановой после признания брака недействительным.

Какая фамилия будет у ребенка? Законно ли требование суда поменять фамилию Нестерова опять на Иванову?

Заранее благодарю!

Ответы юристов

16.02.2001, 12:31

Последствия признания брака недействительным определены в ст. 30 Семейного кодекса РФ. Признание брака недействительным не влияет на права ребенка, родившегося в таком браке. Применительно к вашему вопросу: у него будет фамилия отца (согласно записи в свидетельстве о рождении).

Сами же вы - супруг, чьи права нарушены заключением брака, признанного впоследствии недействительным. Вы добросовестный супруг, права которого защищены пп. 4-5 ст. 30 Семейного кодекса РФ. Применительно к вашему вопросу: вы имеете право сохранить фамилию, избранную вами при государственной регистрации заключения брака, то есть фамилию мужа. Поэтому требование суда не законно.

Вопрос № 17646964

02.08.2020, 23:48

Иск в суд.

До Подільського районною суду міста Києва

04071, м Київ. вул. Хорива, 21

Позивач: Тютюнник Ірина Володимирівна

04108, м. Київ, пров. Квітневий, 3 кв 88 тел. 38 (097)317-34-97

Представник позивача: Желізко Наталія Яківна

04108, м. Київ, пров. Квітневий, 3 кв 88 тел.38 (098)446-58-21

Відповідач: Дмитров

04108, м. Київ, пров. Квітневий, 3 кв 88. засіб зв'язку невідомий

Ціна позову: 16 720 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заданої внаслідок влаштування нестерпимого сморіду.

Я, Тютюнник Ірина Володимирівна (далі Позивач), власник квартири № 88 в д, 3 по вул. пер. Квітневий. Це підтверджується свідоцтво * про право власності на квартиру, копія кого додається.

Дмитров (далі Відповідач) проживає, наймає кімнату у господарья Бобровского Віталія в квартирі № 88 того ж будинку.

В період проживания Дмитра у цій квартирі з грудня 2019 року по серпень 2020 рік у квартирі находиться нестерпний сморід, відчувається постійний смердючий запах, що створює умови не проживания всім мешканцям в цій квартирі а сами: Желізко Наталії Яківні, Тютюнник Ірині Володимирівні, Тютюнник Володимиру Олексійовичу, причиною цього запаху, сморіду є лежачая бабуся 75 років колясачниця, мати Дмитра, яка постійно під себе ходить в туАлет, за нею ніхто не прибирає, іноді прибирає Дмитров, Але даже рідко 1–2 рази на тиждень, вона постійно находиться в закритій кімнаті, до неї Дмитров нікого не пускає тому я їй нічим не можу допомогти, вона постійно мовчить і на улицу на свіже повітря він її не вывозить.

Згідно цього Желізко Наталії Яківні, Бобровскому Віталію задано току майнову шкоду:

1) Желізко Наталя Яківна є інвалідом 2-й группы астматиком у неї немає однієї легені, їй важко дихати, вона задихається, тяжкі сторонні запахи викликають у неї Алергію в результаті чого у неї починається приступ і їй треба викликати шведку їй вставлять капельниці, колоть дорогі ліки, лікування в діагностичному центрі коштує даже дорого.

2) Кімната в якій проживає Дмитров і його бабуся 75-ти років підлягає вже ремонту, господарь Бобровский Віталій постійно скаржиться, що кімната до такої міри затруднено фекаліями, що він більше нікого туда заселить вже не может, там треба робити ремонт, переклеювати шпАлери, фарбувати все фарбою, так як сморід і неприємний запах сам по собі вже не вивітрюється і усунути його даже складно.

Причиною такое цього є хазяїн комунальної квартири 3-ої кімнати Бобровский Віталій, який заселив квартиранта Дмитра з його матір’ю, що спричиняє Цой сморід. Я не одноразово зверталася до Бобровского Віталія, щоб він прибрав сморід і выселить квартиранта Діму і його бабусю з квартири, Але він не реагує, коли я звонила йому, він на дзвінки не відповідає.

*До скарги додаються матеріали за зверненням: копія свідоцтво * про право власності на квартиру Тютюнник Ірини Володимирівни.

Ответы юристов

03.08.2020, 22:45

Вам нужно проверить правильность составления искового заявления?

Вопрос № 17192932

05.04.2020, 21:34

Иск в суд на ФСС.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", а именно в пункте 1. Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, согласно пункту 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), подведомственны судам общей юрисдикции. Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

Иски по данной категории дел могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и (или) работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ). Могу ли я подать иск о неправомерном отказе ФСС филиалом №1 в г. Воркуте, о назначении страховых выплат в суд Московской обл., с временной регистрацией в МО Пушкинский р-он. Г. Пушкино, мкР. Заветы Ильича, (квартира у меня в собственности, я прикреплён к поликлинике в Заветах Ильича, со мной в квартире проживает жена и два сына, младший учится в школе в Заветах Ильича, старший в институте в Москве), место прописки у меня в Воркуте т.к. жду результата от ФСС в Воркуте по профзаболеванию. И можно ли подавать иск на центральный аппарат ФСС в Москве в суд МО. Если необходимо, чтобы подать иск в МО то я могу прописаться в Заветах Ильича.

Ответы юристов

05.04.2020, 21:48

Можете подать иск о

страховых выплатах в суд Московской обл., с временной регистрацией в МО Пушкинский р-он. Г. Пушкино, мкР. Заветы Ильича,

на основании

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Иски по данной категории дел могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и (или) работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ)

05.04.2020, 21:55

Юрий!

Все верно, вы можете подать иск о неправомерном отказе ФСС филиалом №1 в г. Воркуте в районный суд Московской области, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний",

Цитата:
1. Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, согласно пункту 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), подведомственны судам общей юрисдикции. Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

Иски по данной категории дел могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и (или) работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ).

Успехов Вам и поменьше судебных разбирательств!

05.04.2020, 23:26

Юрий, есть регистрация по месту жительства и регистрация по месту пребывания (временно). Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" не дает права на предъявление иска по месту временного пребывания. Если Вы зарегистрированы по месту жительства в Воркуте и отказ, нарушивший Ваши права, получили от филиала РО ФСС по Республике Коми, то иск следует подавать в Сыктывкар или по месту нахождения филиала в Воркуте во избежание потери времени на пересылку иска из Пушкинского городского суда в другой. Более того, суды не всегда строго выполняют нормы о праве истца на предъявление иска по месту жительства и даже если Вы зарегистрируетесь по месту жительства в Пушкино, есть риск того, что суд направит иск в другой суд только на том основании, что там местонахождение ответчика. Можно будет подать частную жалобу, но это затянет рассмотрение дела надолго. Если хотите одним из ответчиков или единственным ответчиком указать ФСС РФ, то иск надо подать в Москве. Это весь ответ на Ваш вопрос. Но судя по тексту Вашего вопроса, Вы намерены заявить иск без помощи юриста или у Вашего юриста проблемы с пониманием процессуальных норм. Не вижу пока никаких оснований указывать ответчиком ФСС РФ, если отказ получен от филиала регионального отделения, которое (отделение) является самостоятельным юридическим лицом.

И еще один нюанс. Мне приходилось заявлять иски по профзаболеваниям. Помимо ФСС ответчиком указывал работодателя. Возможно, у Вас иная ситуация.

06.04.2020, 05:52

Можно подать исковое заявление и по месту своей временной регистрации, единственный минус это то,что рассмотрение дела затянется на более длительный срок, в связии с тем, что суд будет запрашивать документы, получать ответы, так называемый почтовый пробег.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

1. Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного в связи...

Иски по данной категории дел могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности - по месту нахождения ответчика (регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и (или) работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ).

Вопрос № 17295875

28.04.2020, 14:09

Иск в суд на ГБУ "Жилищник района..."

Управляющая компания выставляет долговой ЕПД с 2007 г и по настоящее время. Предыстория вопроса: ГБУ "Жилищник района..." подала в суд заявление о выписке судебного приказа на удержание долга, образовавшегося с 2007 г по 2013 г. Судебный приказ был выписан.

Ранее, я обратился в Межрайонную прокуратуру, которая, проверив в МФЦ мои выплаты за коммунальные услуги ГБУ "Жилищник района...", констатировала, что долга нет и что я в полном объёме оплачиваю ЖКУ с 31.05.2013 по настоящее время. Суд, получив заключение Прокуратуры, своим Определением от 07.09.2018 г отменил Судебный приказ и предложил Управляющей компании обратиться в суд с соответствующим иском. Управляющая компания почти 2 года никаких действий не предпринимает, но продолжает выставлять Долговой ЕПД.

Вопрос. Как мне добиться того, чтобы УК перестала третировать меня Долговым ЕПД? Насколько мне известно, что я имею право только в судебном заседании заявить о пропуске сроков исковой давности, если УК обратится сама в суд с иском. Но этого не происходит, очевидно, сознательно, зная, что иск будет проигран УК. Своё бездействие УК оправдывает, заявляя, что это её право, но не обязанность! С этим правом УК будет жить ещё долго, а я буду только негодовать?!

Из-за этого "долга" я не могу с 2016 года оформить положенную мне по закону жилищную субсидию. Если я подам иск на УК, нужно ли мне оплачивать госпошлину.

Ответы юристов

28.04.2020, 14:11

Все верно. Это их право (ст. 3 ГПК РФ). а не обязанность.

Заставить их обратиться в суд не получится.

Госпошлину при обращении в суд надо платить.

Просто у Вас пока не с чем обращаться.

28.04.2020, 14:52

Владимир, сделайте хитрый ход, заявляйте о получении жилищной субсидии, получайте отказ и обжалуйте его в судебном порядке, в суде заявляйте об истребовании всех документов по вопросу Вашего долга УК, в итогу суд установит отсутствие у Вас долговых обязательств, что будет отражено в решении суда А Вы получите требуемую субсидию, предусмотренную ст.159 ЖК РФ. Удачи Вам в решении вопроса.

Вопрос № 17296485

28.04.2020, 16:08

Николай Юрьевич! Допустим вопрос с субсидией я решу, а долговой ЕПД так и останется в подвешенном состоянии? Будет ли какое-то Определение о долговом ЕПД? Спасибо.

Ответы юристов

28.04.2020, 16:28

Нет, у Вас на руках будет решение суда об отсутствии долга перед УК, а при наличии такого решения этот ЕПД не имеет никакого правового значения.

Вопрос № 17413152

27.05.2020, 12:30

Иск в суд на закрытый КПК.

Готовлю иск в суд. Вкладывал в кредитный потребительский кооператив 13000 рублей, а он закрылся через 4 месяца после моего "вклада". Теперь организация банкрот, ликвидирована возможно (или нет. не понимаю). Назначен конкурсный управляющий в феврале 2020.

Хочу требовать возмещение морального вреда, оплаченного лечения из своих средств (из-за нервов заболел, когда не возвращали долго деньги), упущенной выгоды (не оформил вклад в банке из-за не возврата 13000 рублей к декабрю 2017 г. Мне сказали в их офисе г.

Тобольска, что я смогу снять 13000 рублей в декабре 2017 г), оплаченных почтовых расходов из своих средств для включения требований в реестр требований кредиторов, расходов за услуги печати, копирования, сканирования из своих средств. В моем случае нужно оплачивать госпошлину?

Не понимаю его подавать в Арбитражный суд, в мировой или в районный?

Я - физическое лицо. Есть около 30 выцветших чеков.

Но сканы на компьютере этих чеков читаемы. В суд отправлять оригиналы выцветших чеков и напечатанные отсканированные копии чеков?

Или только отсканированных будет достаточно (с моей пометкой "Верно" на каждом листе с чеком, подписью, датой)? Некоторые отсканированные чеки местами не читаемы поэтому я заверяю их, пишу "информация, переписанная с чека тождественна с информацией на оригинале чека", подпись, дата.

Офис организации в Тобольске закрылся в августе 2017 года, в декабре 2017 года написал заявление в полицию. В апреле 2018 года началось конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Если кредитный потребительский кооператив сейчас банкрот, то получу ли я вообще что-то с иска? Сколько у меня ещё есть времени на его написание?

Отправлять иск нужно в суд или еще отправить генеральному директору ликвидированного кредитного потребительского кооператива, конкурсному управляющему?

Ответы юристов

27.05.2020, 12:49

Скорее всего Вам нужно заявлять требования в реестр требований кредиторов в банкротом деле если не истекли соответствующие сроки. Получение каких-либо средств очень маловероятно. Возмещение морального вреда и лечения Вам в реестре требований кредиторов не установят. Вы безвозвратно потеряли свои деньги. Арбитражный/финансовый управляющий Виталий Снытко.

27.05.2020, 13:24

По искать какова судьба КПК реорганизация лишение и исключение с реестра и скорее в арбитраж. И возможно привлечение руководства к солидарной ответственности.

Вопрос № 17413393

27.05.2020, 13:19

Виталий Викторович, но ведь через суд я могу этого добиться?

Ответы юристов

27.05.2020, 13:34

На бумаге добьетесь. Вы понимаете что такое банкротство? Это значит что денег и имущества необходимого для выплат кредиторам нет. Вы там не один такой, на всех явно не хватит. Так что на практике все остается только на бумаге, реально что-то получить почти невозможно.

Вопрос № 17060909

10.03.2020, 10:34

Иск в суд можно ли почтой отправить?

Иск в суд можно ли отправить почтой? Какие документы приложить и как оплачивать пошлину.

Ответы юристов

10.03.2020, 10:37

Конечно же можете отправить заказным или ценным письмом. Прикладывать нужно все необходимые копии доказательств, а также чек или квитанцию об отправке копии иска ответчику. Госпошлину нужно оплатить по реквизитам суда в любом отделении СБ.

10.03.2020, 10:39

Можете. Про документы указано в ст.132 ГПК РФ. Квиток об оплате гос. пошлины-можете сами сделать на сайте суда, куда подаёте. Гос. пошлину необходимо оплатить до подачи "искового заявления"

10.03.2020, 10:41

Да, Вы можете направить иск в суд почтой. Госпошлину оплатите в любом банке по реквизитам, полученным в канцелярии суда или указанным на сайте суда. Приложите к иску оригинал квитанции об уплате госпошлины, а также копии всех документов, указанных в приложении к иску.

Желаю Вам удачи!

Вопрос № 17092617

16.03.2020, 12:16

Иск в суд о признании отцовства совершеннолетним ребенком.

Иск в суд о признании отцовства совершеннолетним ребенком.

Ответы юристов

16.03.2020, 12:17

Сергей, чтобы вам оказали помощь по подготовке иска обращайтесь в личные сообщения к любому юристу сайта, можете и ко мне.

16.03.2020, 12:18

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.

Источник: http://SKodeksrf.ru/rzd-4/gl-10/st-48-SK-rf

16.03.2020, 12:21

Какой у Вас вопрос у юристам? Если нужна помощь в составлении иска, то обращайтесь в личные сообщения к любому юристу.

16.03.2020, 12:29

Ув. Сергей, если Вам необходимо составить иск - обратитесь к выбранному Вами адвокату в личном сообщении и обсудите стоимость и срок составления иска.

Вопрос № 17187529

04.04.2020, 15:07

Иск в суд по почте, что писать на конверте?

При личном приеме иски смотрели и принимали в отдельном кабинете. Это даже не канцелярия. Сейчас не ведется личный прием граждан в судах. Иск придется отправлять заказным по почте. Что писать на конверте в графе "Кому"? Достаточно ли указать только название суда или потребуется добавлять, например, канцелярия или может какой-то другой отдел суда?

Ответы юристов

04.04.2020, 15:11

Вам достаточно будет указать наименование суда.

04.04.2020, 15:11

Нет, просто пишите полное название суда и все.

04.04.2020, 15:12

Здравствуйте! В графе кому: достаточно указать наименование суда, а также адрес его расположения, кроме этого копию иска Вы предварительно обязаны направить ответчику, приложить документ подтверждающий данные действия к иску, направляемому в суд.

04.04.2020, 15:13

Достаточно указать адрес и наименование суда, т.е. районный, городской, мировой, арбитражный и т.д.

04.04.2020, 15:14

Все письма поступают в канцелярию, регистрируются в ней и ей же обрабатываются. Достаточно написать наим. Суда.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских