1) 

Пакет документов для оформления покупки и дальнейшей регистрации авто в Украине из России.

1) 

С-Петербург!

Перед отправкой автомобиля НА Украину необходимо будет пройти на Российской таможне процедуру Затормаживания, должны быть представлены:

- Договор купли-продажи автомобиля (ст.454 ГК РФ) с указанием Цены автомобиля в долларах либо Евро исходя из которой должна быть оплачена госпошлина;

- также должен быть представлен ПТС на автомобиль с указанием Собственника автомобиля (ст.209 ГК РФ);

- Сертификат соответствия на автомобиль;

- кроме того, также должна быть проведена Сверка ВСЕХ узлов и агрегатов автомобиля и т.д

В дальнейшем уже на Таможне Украины должна быть проведена процедура Растаможивания аналогичная той, которая была проведена на Российской таможне и т.д.

Удачи вам Владимир Николаевич

г. Уфа 12.11.2020 г.

2) 

В России для покупки автомобиля нужно заключить договор купли-продажи ст 454 ГК РФ Продавец должен предоставить ПТС доказывающий что он является собственником автомобиля ст 209 ГК РФ и свидетельство о регистрации транспортного средств и свой паспорт. Со стороны покупателя достаточно предоставления своего паспорта Покупателю нужно обязательно проследить чтобы продавец снял автомобиль с учета в ГИБДД в России.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

П О С Т А Н О В А

от 7 сентября 1998 г. N 1388

Киев

Об утверждении Порядка государственной регистрации

(перерегистрации), снятия с учета автомобилей,

автобусов, а также самоходных машин,

сконструированных на шасси автомобилей,

мотоциклов всех типов, марок и моделей,

прицепов, полуприцепов, мотоколясок,

других приравненных к ним

транспортных средств и мопедов

{ Название Постановления в редакции Постановления КМ

N 1371 (1371-2009-п) от 23.12.2009 }

{ С изменениями, внесенными согласно с Постановлениями КМ

N 637 (637-99-п) от 19.04.99

N 1276 (1276-2000-п) от 18.08.2000

N 484 (484-2001-п) от 07.05.2001

N 478 (478-2004-п) от 14.04.2004

N 571 (571-2004-п) от 29.04.2004

N 1427 (1427-2006-п) от 18.10.2006

N 125 (125-2008-п) от 27.02.2008

N 524 (524-2009-п) от 21.05.2009

N 579 (579-2009-п) от 10.06.2009

N 1371 (1371-2009-п) от 23.12.2009

N 537 (537-2010-п) от 30.06.2010

N 559 (559-2010-п) от 07.07.2010

N 436 (436-2011-п) от 20.04.2011

N 849 (849-2011-п) от 10.08.2011

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012

N 471 (471-2012-п) от 31.05.2012

N 550 (550-2012-п) от 20.06.2012

N 600 (600-2012-п) от 27.06.2012

N 868 (868-2012-п) от 19.09.2012

N 1081 (1081-2012-п) от 28.11.2012

N 233 (233-2013-п) от 08.04.2013

N 424 (424-2013-п) от 19.06.2013

N 610 (610-2013-п) от 01.08.2013

N 955 (955-2013-п) от 25.12.2013

N 904 (904-2015-п) от 09.11.2015

N 941 (941-2015-п) от 18.11.2015

N 1118 (1118-2015-п) от 09.12.2015

N 436 (436-2016-п) от 13.07.2016

N 699 (699-2016-п) от 11.10.2016

N 687 (687-2016-п) от 05.10.2016

N 893 (893-2017-п) от 22.11.2017

N 1092 (1092-2017-п) от 06.12.2017

N 621 (621-2018-п) от 22.08.2018

N 637 (637-2018-п) от 22.08.2018

N 1013 (1013-2018-п) от 14.11.2018

N 1077 (1077-2018-п) от 12.12.2018

N 447 (447-2019-п) от 03.04.2019

N 989 (989-2019-п) от 04.12.2019

N 871 (871-2020-п) от 23.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок

і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних

до них транспортних засобів та мопедів, що додається.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009 }

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної

реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок

і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873

(873-93-п) (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227;

1995 р., N 3, ст. 71).

3. Я постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім

пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,

автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,

напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня

2008 року.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125

(125-2008-п) від 27.02.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1998 р. N 1388

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2009 р. N 1371 (1371-2009-п)

ПОРЯДОК

державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку автомобілів, автобусів,

а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів,

мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів, мотоколясок,

інших прирівняних до них транспортних засобів

та мопедів

{ у тексті Порядку слова "митний орган" у всіх відмінках і формах

числа замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному

відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 436 (436-2016-п) від

13.07.2016 }

Загальні положення

1. Сим Порядком встановлюється єдина на території України

процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них

транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби),

оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних

осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи

експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів

виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах

наданных їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться

територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі -

сервісні центры МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю

конструкції та технічного стану транспортних засобів установлении

вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням

законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в

умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведения їх

обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій. { Абзац

перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених

абзацем другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС

может проводится через центры надання адміністративних послуг,

утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні

послуги" (5203-17), на основі рішень, узгоджених між сервісними

центрами МВС та органами, які приняли рішення про утворення

центрів надання адміністративних послуг. { Пункт 3 доповнено новым

абзацем згідно з Постановою КМ N 1092 (1092-2017-п) від

06.12.2017 }

Центры надання адміністративних послуг підключаються до

электронных баз данных (реєстрів), необхідних для проведения

державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку

транспортних засобів, з метою прийняття, перевірки та передачі

документів, видачі оформление результатів. { Пункт 3 доповнено

новым абзацем згідно з Постановою КМ N 1092 (1092-2017-п) від

06.12.2017 }

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів

передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і

передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх

власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру

транспортних засобів, держателем якого є МВС. { Абзац пункту 3 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904 (904-2015-п)

від 09.11.2015, N 1013 (1013-2018-п) від 14.11.2018 }

Порядок ведения Єдиного державного реєстру затверджується

МВС. { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

4. Сервісні центры МВС ведут облік торговельних організацій,

підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, діяльність

яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових

части, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерными

знаками для разовых поїздок, бланками актів приймання-передачі

транспортних засобів установленного зразка із сплатою вартості

зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі

таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають

відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про

державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних

засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них,

мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015 }

5. Особи, які порушують Цой Порядок, несуть відповідальність

згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними

особами в сервісних центрах МВС обо через центры надання

адміністративних послуг. Транспортні засоби, що належать декільком

фізичним обо юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою

заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності

одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів

проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису

такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі "Особливі

відмітки" свідоцтва про реєстрацію обо тимчасового реєстраційного

талону транспортних засобів щодо іншого співвласника может бути

зроблено запись: "_________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________

обо найменування юридичної особи)

є співвласником".

{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015, N 1092 (1092-2017-п) від 06.12.2017 }

Фахівці експертної служби МВС, судові експерти, що здійснюють

огляд та експертне дослідження транспортних засобів з урахуванням

вимог пункту 15 цього Порядку, представники сервісних центрів МВС

можуть брати участь у роботі центрів надання адміністративних

послуг для забезпечення виконання процедурных дій, необхідних для

проведения державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку

транспортних засобів. { Пункт 6 доповнено новым абзацем згідно з

Постановою КМ N 1092 (1092-2017-п) від 06.12.2017 }

Транспортні засоби, що належать фізичним особам -

підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують

такі засоби на законних підставах, обо їх представники (далі -

власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні

засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) обо митного

оформлення, обо тимчасового ввезення на територію України, обо

виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до

реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується

у разі подання документів, які підтверджують відсутність

можливості своєчасного її проведения власниками транспортних

засобів (хвороба, відрядження обо інші поважні причини).

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не

перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних

знаків, що відповідають державним стандартам, а також

ідентифікаційні номери складових части яких не відповідають

записьам у реєстраційних документах обо знищені чи підроблені,

зобороняється. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію

України для особистого користування більш як на 30 діб, підлягають

державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений

відповідним органом доходів і зборів. Тимчасово ввезені

транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні

частии, передані у володіння, користування обо розпорядження

іншим особам. { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016; в редакції Постанови КМ N 1077

(1077-2018-п) від 12.12.2018 }

8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів

проводиться на підставі заяв власників, поданных особисто обо

уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх

особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб

- нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність

придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі -

правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність

конструкції транспортних засобів установлении вимогам безпеки

дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення

змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної

реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за

винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в

підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України

"Про дорожній рух") (3353-12). { Абзац перший пункту 8 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 (87-2012-п) від

13.02.2012, N 600 (600-2012-п) від 27.06.2012, N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

Документами, що підтверджують правомірність придбання

транспортних засобів, їх складових части, що мають

ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

{ Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1118 (1118-2015-п) від 09.12.2015 }

договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в

уповноваженому органі МВС бланках; { Абзац третій пункту 8 в

редакції Постанови КМ N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у

присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу

(міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші

договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на

транспортний засіб; { Абзац четвертий пункту 8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 610 (610-2013-п) від

01.08.2013; в редакції Постанов КМ N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

укладені та оформлені в центрах надання адміністративних

послуг у присутності адміністраторів таких центрів договори

купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів,

а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права

власності на транспортний засіб; { Пункт 8 доповнено новым абзацем

згідно з Постановою КМ N 1092 (1092-2017-п) від 06.12.2017 }

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни,

поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори,

на підставі яких здійснюється набуття права власності на

транспортний засіб; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають

першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими

продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють

оптову та/обо роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які

підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою; { Абзац

пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1118

(1118-2015-п) від 09.12.2015, N 436 (436-2016-п) від

13.07.2016, N 893 (893-2017-п) від 22.11.2017 }

договір комісії між власником транспортного засобу і

суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером,

та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем

є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта

господарювання уповноваженою особою, - у разі продажу транспортних

засобів суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та/обо

роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору

комісії, укладеного з власником транспортного засобу; { Пункт 8

доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 893 (893-2017-п) від 22.11.2017 }

свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом обо

консульською установою, чи їх дублікати; { Абзац пункту 8 в

редакції Постанови КМ N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

рішення про закріплення транспортних засобів на праві

оперативного управління чи господарського відання, прийняті

власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими

управляти таким майном; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N

941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

рішення власників майна, уповноважених ними органів про

передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність

чи з комунальної власності в державну власність; { Абзац пункту 8

в редакції Постанови КМ N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із

зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками

транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а

також ідентифікаційних номерів їх складових части;

довідка органу соціального захисту населення обо управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили

автомобіль обо мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно

з додатком 6, виданий підприємством-виробником обо підприємством,

яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний

пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із

зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу

та конкретного одержувача;

митна декларація (450-2012-п) на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії обо електронна

митна декларація, обо видане органом доходів і зборів посвідчення

про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи

їх складових части, що мають ідентифікаційні номери; { Абзац

пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87

(87-2012-п) від 13.02.2012, N 1081 (1081-2012-п) від

28.11.2012, N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

договір фінансового лізингу;

акт про проведені електронні торги обо постанова та акт про

передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом

державної виконавчої служби обо приватним виконавцем. { Пункт 8

доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 424

(424-2013-п) від 19.06.2013; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 699 (699-2016-п) від 11.10.2016 }

договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений за

результатами прилюдних торгів (аукціону) обо электронных торгів,

за яким продавцем виступає Національне агентство з питань

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів, обо акт про реалізацію активів на

электронных торгах, виданий Національним агентством з питань

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів; { Пункт 8 доповнено новым абзацем

згідно з Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 (871-2020-п) від

23.09.2020 }

{ Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових

части, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну

територію України, за електронною митною декларацією така

декларація з накладеним кваліфікованим електронним підписом

відповідальної посадової особи органу доходів і зборів передається

за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем

органам МВС. { Пункт 8 доповнено новым абзацем згідно з Постановою

КМ N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 1081 (1081-2012-п) від 28.11.2012, N 989

(989-2019-п) від 04.12.2019 }

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували

в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім

зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують

правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію

транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної

картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного

засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу

МВС про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім

переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження,

передача права користування і (обо) розпорядження придбаних

транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах

МВС, не допускається. { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 600 (600-2012-п) від 27.06.2012, N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови

сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів

(обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку

платежів за проведения огляду транспортних засобів, державну

реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування

вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

У разі проведения державної реєстрації транспортних засобів

через центры надання адміністративних послуг документи, необхідні

для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням

положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається

сервісними центрами МВС органам, що утворили центры надання

адміністративних послуг. { Пункт 8 доповнено новым абзацем згідно

з Постановою КМ N 1092 (1092-2017-п) від 06.12.2017 }

Форма бланків актів приймання-передачі транспортних засобів

підприємств - виробників таких засобів та їх складових части, що

мають ідентифікаційні номери, наведена в додатку 6. { Абзац пункту

8 в редакції Постанови КМ N 955 (955-2013-п) від 25.12.2013; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015 }

{ Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012 }

Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання

чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня

2009 р. N 1371 (1371-2009-п) "Про внесення змін до деяких

постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,

2009 р., N 101, ст. 3521), может проводится без подання

документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за

встановленою цим Порядком процедурою. { Пункт 8 доповнено абзацем

згідно з Постановою КМ N 436 (436-2011-п) від 20.04.2011 }

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що

переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших

функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня

2008 року.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків

вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими

вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна обо більше

складових части, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі,

рама, двигун).

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 471 (471-2012-п) від 31.05.2012 }

10. Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в

експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за

умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки

(моделі) транспортних засобів та їх складових части, що мають

ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і

стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності

обо свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких

власники подають до сервісного центру МВС.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015 }

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів

обо транспортних засобів, право власності на які встановлено за

рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду

із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових

части таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво

про реєстрацію) обо технічного паспорта (у разі їх наявності). До

реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший

документ, що встановлює право власності, обо рішення Кабінету

Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку

розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим

органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (985-2002-п

) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про

передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність

держави. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку

безхазяйними, - на підставі документів, виданных уповноваженими

органами, а також договорів купівлі-продажу обо інших документів,

які встановлюють право власності на такі засоби після їх

реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у

власність держави обо подаровані державі власниками, - на підставі

рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально

засвідчених документів, які встановлюють право власності, із

зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів

складових части таких транспортних засобів, інших документів, що

підтверджують правомірність їх придбання новыми власниками, а

також виданных на території України реєстраційних документів.

{ Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

{ Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012 }

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених

на митну територію України без сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час

імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про

внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за

винятком безоплатно переданных конфіскованих транспортних засобів

та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством

звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного записьу у

свідоцтво про реєстрацію. { Абзац шостий пункту 11 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 537 (537-2010-п) від

30.06.2010 }

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

проводиться:

транспортних засобів дипломатичних представництв та

консульських установ, представництв міжнародних організацій в

Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в

установленому порядку в МЗС, - сервісними центрами МВС за

клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31

цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом

МВС та МЗС; { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують

реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги

(виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України,

інших представництв іноземних юридичних осіб, іноземних громадян

та осіб без громадянства - сервісними центрами МВС на загальних

підставах. { Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 610 (610-2013-п) від 01.08.2013, N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 550 (550-2012-п) від

20.06.2012 }

13. Транспортні засоби, які належать представництвам

державних підприємств, установ та організацій України і

експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без

реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС

та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 обо

накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних

документів.

14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів,

які складені самостійно з части транспортних засобів, самостійно

сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних

автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів,

причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них

транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до

обов'язкових вимог норм і стандартів України, на підставі

документів, що підтверджують правомірність придбання складових

части із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також

висновків Головного сервісного центру МВС та інших, визначених

Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012, N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015 }

15. Під час проведения державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових

транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у

зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища,

імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є

власниками транспортних засобів, установлення газобалонного

обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талона під час

передачі права користування та/обо розпорядження транспортними

засобами, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями

експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх

складових части з номерами, зазначеними в поданных власником для

реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які

подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка

обо складається акт огляду. Експертне дослідження транспортного

засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб (інших

документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу)

проводиться за заявою власника з метою визначення справжності

ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних

документів. Експертне дослідження проводиться фахівцями експертної

служби МВС обо судовими експертами державних спеціалізованих

установ, які мають присвоєну в установленому Законом України "Про

судову експертизу" (4038-12) порядку кваліфікацію судового

експерта з правом проведения досліджень за відповідними

експертними спеціальностями. За результатами дослідження

складається висновок експертного дослідження, який додається до

документів, що подаються для державної реєстрації. Установлення

відповідності конструкції, перевірка за Єдиним державним реєстром

транспортних засобів, автоматизованою базою данных про розшукувані

транспортні засоби, банком данных Генерального секретаріату

Інтерполу, перевірка відомостей про обмеження відчуження за

Державним реєстром обтяжень рухомого майна та відомостей про

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство

України, а також про реєстрацію місця проживання за Єдиним

державним демографічним реєстром, відомостей про особу за Єдиним

реєстром боржників, дійсності довіреності за Єдиним реєстром

довіреностей проводяться уповноваженими особами сервісного центру

МВС. { Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012, N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012, N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015; в редакції

Постанови КМ N 1118 (1118-2015-п) від 09.12.2015; із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 687 (687-2016-п) від

05.10.2016, N 621 (621-2018-п) від 22.08.2018, N 1013

(1013-2018-п) від 14.11.2018, N 1077 (1077-2018-п) від

12.12.2018 }

Після проведения перевірок на заяві власника транспортного

засобу робиться запись щодо наявності обо відсутності відомостей

про розшук, арешт, зоборону на зняття з обліку та/обо

перереєстрацію, відомостей про обмеження відчуження в Державному

реєстрі обтяжень рухомого майна, відомостей про особу в Єдиному

реєстрі боржників, що засвідчується підписом уповноваженої особи

сервісного центру МВС із зазначенням прізвища, імені, по батькові

і дати. { Пункт 15 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ

N 687 (687-2016-п) від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 621 (621-2018-п) від 22.08.2018 }

У разі наявності відомостей про арешт обо розшук

транспортного засобу його реєстрація не проводиться. Реєстрація

транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень

рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться

за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім

випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку

спадкування, правонаступництва обо виділення частки в спільному

майні. { Пункт 15 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ

N 687 (687-2016-п) від 05.10.2016 }

У разі наявності відомостей про особу в Єдиному реєстрі

боржників перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу не

проводиться. { Пункт 15 доповнено новым абзацем згідно з

Постановою КМ N 621 (621-2018-п) від 22.08.2018 }

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без

ідентифікаційного номера обо із знищеними, пошкодженими (один чи

кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими

(змінено один обо кілька символів номера, замінено панель

(табличку) обо частиу панелі (таблички) з номером)

ідентифікаційними номерами складових части (кузова, шасі, рами)

не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів,

а також ввезених на митну територію України транспортних засобів,

що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не

проводиться. { Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 600 (600-2012-п) від 27.06.2012 }

У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна

реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після

експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

{ Пункт 15 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012 }

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття

з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у

цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення обо

підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному

власнику із знищеним обо підробленим ідентифікаційним номером

двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).

{ Пункт 15 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012 }

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на

зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні засоби із

знищеними ідентифікаційними номерами їх складових части (кузова,

шасі, рами) обо на транспортні засоби, ідентифікаційні номери

складових части яких пошкоджені під впливом корозії, знищені

(пошкоджені) чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння обо в

разі, коли проведена заміна таких складових части після

дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні

номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних

номерів складових части (у разі встановлення відповідності

ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами

міжнародних і державних стандартів. { Абзац пункту 15 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 600 (600-2012-п) від

27.06.2012, N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного

державного реєстру транспортних засобів вносяться в установленому

порядку відповідні відмітки. { Абзац пункту 15 із змінами,

внесеними згідно з Постановами N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015, N 1013 (1013-2018-п) від 14.11.2018 }

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх

нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

16. На зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні

засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки

(крім тимчасово ввезених на митну територію України транспортних

засобів особистого користування), що відповідають державному

стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на

мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп, дозволи на

встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (обо)

звукових сигнальних пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію

транспортного засобу ідентифікаційний номер двигуна не

зазначається. { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015,

N 1077 (1077-2018-п) від 12.12.2018 }

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон

та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво

про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків,

виданных на території України, окремо від транспортних засобів, на

які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи

надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за

бажанням фізичної обо юридичної особи, якій власник транспортного

засобу передав у встановленому порядку право користування і (обо)

розпорядження транспортними засобами, сервісний центр МВС видає за

зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на

строк, зазначений у його заяві, обо документах, які підтверджують

право користування і (обо) розпорядження транспортним засобом.

{ Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

Якщо транспортний засіб передано в управління в порядку та на

умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

(772-19), на підставі заяви управителя та договору управління,

укладеного з АРМА, на строк, зазначений у договорі управління,

сервісний центр МВС видає тимчасовий реєстраційний талон обо

свідоцтво про реєстрацію з номерными знаками. До тимчасового

реєстраційного талона чи свідоцтва про реєстрацію вносяться

відомості про управителя транспортного засобу. Свідоцтво про

реєстрацію та номерні знаки, видані власнику транспортного засобу,

здаються на зберігання до сервісних центрів МВС. { Пункт 16

доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018; в редакції Постанови КМ N 447

(447-2019-п) від 03.04.2019 }

У разі припинення договору управління тимчасовий

реєстраційний талон обо свідоцтво про реєстрацію з номерными

знаками вважаються недійсними і здаються управителем обо

уповноваженим представником АРМА до сервісних центрів МВС.

Свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, видані власнику

транспортного засобу, повертаються уповноваженому представникові

АРМА. { Пункт 16 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ

N 447 (447-2019-п) від 03.04.2019 }

У разі коли реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу

здійснена після 1 січня 2013 р., звернення власника транспортного

засобу - фізичної особи про видачу тимчасового реєстраційного

талона у зв’язку з наданням права керування таким засобом іншій

фізичній особі может здійснюватися в електронній формі через

офіційний веб-сайт Головного сервісного центру МВС. { Пункт 16

доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 1013

(1013-2018-п) від 14.11.2018 }

У графі талона "Особливі відмітки" робиться запись "Дійсний до

____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію

транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________".

Копія документа, що підтверджує право користування і (обо)

розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що

необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків

транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних

документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про

реєстрацію) вноситься запись "випробування" і видаються номерні

знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних

засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з

Головним сервісним центром МВС обо державним підприємством

"Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний

інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект")

Мінінфраструктури.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87

(87-2012-п) від 13.02.2012, N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015 }

18. Замість утраченого обо непридатного для користування

свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків

на підставі заяви власника обо його представника видається нове

свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Замість утраченого обо непридатного для користування

тимчасового реєстраційного талона тимчасово ввезеного на митну

територію України транспортного засобу особистого користування на

підставі заяви власника обо його представника видається новий

тимчасовий реєстраційний талон із зазначенням строку тимчасового

ввезення, який зазначений у втраченому обо непридатному для

користування. { Пункт 18 доповнено новым абзацем згідно з

Постановою КМ N 1077 (1077-2018-п) від 12.12.2018 }

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)

та номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління у

порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України

"Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших

злочинів" (772-19), нове свідоцтво про реєстрацію та номерні

знаки видаються на підставі заяви управителя та договору

управління, укладеного з Національним агентством з питань

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів. { Пункт 18 доповнено новым абзацем

згідно з Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного

паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви

власника обо його представника сервісний центр МВС, в якому

проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка

засвідчується підписом та печаткою адміністратора сервісного

центру МВС, із внесенням відповідних службових відміток. { Абзац

пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і

номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються

до сервісних центрів МВС. { Абзац пункту 18 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 87

(87-2012-п) від 13.02.2012 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

22. Для проведения державної реєстрації нових транспортних

засобів, виготовлених в Україні шляхом їх переобладнання

суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з

переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року,

до сервісних центрів МВС подається також оформлене державним

підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним сервісним

центром МВС і видане виробником свідоцтво про погодження

конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки

дорожнього руху. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 471 (471-2012-п) від 31.05.2012, N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних

документів.

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім,

реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного

віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально

засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) обо піклувальника. В

обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також

зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів)

неповнолітнього обо його піклувальника і ставиться відмітка про

зоборону перереєстрації з метою відчуження та зняття з обліку

транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та

піклування. { Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження

щодо перереєстрації обо зняття з обліку транспортних засобів, які

встановлювалися для неповнолітніх, знімаються. { Абзац другий

пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних

засобів здійснюється за місцем звернення власника обо його

уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання)

фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в

реєстраційних документах зазначається місце реєстрації

(проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб -

місце проживання на підставі відповідних документів) обо

місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється

транспортний засіб. { Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови

N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ

N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559

(559-2010-п) від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012 }

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних

засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до

свідоцтва про реєстрацію відповідного записьу (запись "розстрочка"

повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів

за формою згідно з додатком 6).

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною

особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх

лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу,

реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні

засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі

зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних

засобів за формою згідно з додатком 2. { Абзац другий пункту 27 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від

22.08.2018 }

Державна реєстрація ввезених в Україну

транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній

реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій

(450-2012-п) на бланку єдиного адміністративного документа на

паперовому носії обо электронных митних декларацій обо виданных

органами доходів і зборів посвідчень про їх реєстрацію в сервісних

центрах МВС. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 1081 (1081-2012-п) від 28.11.2012, N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів особистого

користування за однією митною декларацією на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії такі засоби

реєструються на підставі засвідченої органом доходів і зборів її

копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника

органу доходів і зборів та печаткою такого органу. { Абзац другий

пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081

(1081-2012-п) від 28.11.2012, N 436 (436-2016-п) від

13.07.2016, N 1077 (1077-2018-п) від 12.12.2018 }

Транспортні засоби та їх складові частии, що мають

ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого

відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з

реалізацією транспортних засобів та їх складових части, що мають

ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними

особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують

правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом

8 цього Порядку, та митних декларацій на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії обо їх копій, що

скріплюються особистою номерною печаткою працівника органу доходів

і зборів та печаткою такого органу. { Абзац третій пункту 28 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081 (1081-2012-п)

від 28.11.2012, N 941 (941-2015-п) від 18.11.2015, N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових

части, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною

декларацією з накладеним кваліфікованим електронним підписом

відповідальної посадової особи органу доходів і зборів державна

реєстрація таких транспортних засобів і складових части

здійснюється на підставі зазначеної митної декларації

(450-2012-п), отриманої органами МВС від органів доходів і

зборів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем

та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний

документ". { Пункт 28 доповнено абзацем згідно з Постановою КМ

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1081 (1081-2012-п) від 28.11.2012, N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016, N 1077 (1077-2018-п) від

12.12.2018, N 989 (989-2019-п) від 04.12.2019 }

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації

за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої

держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС

реєстраційних обо прирівняних до них документів такої держави.

{ Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012, N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012 }

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться

відомості про зоборону відчуження і передачі права користування і

(обо) розпорядження транспортними засобами, строк тимчасового

ввезення та інші обмеження, що встановлюються органами доходів і

зборів.

{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 87 (87-2012-п) від

13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1077

(1077-2018-п) від 12.12.2018 }

31. Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію

України транспортних засобів проводиться виключно за наявності

документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім

транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та

консульським установам, представництвам міжнародних організацій в

Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в

установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та

їх співробітникам, які не є резидентами України). { Абзац перший

пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 550

(550-2012-п) від 20.06.2012, N 1077 (1077-2018-п) від

12.12.2018 }

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію

України транспортних засобів, що належать дипломатичним

представництвам та консульським установам, представництвам

міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей

персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також

міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є

резидентами України, может проводится на підставі документів, що

підтверджують право власності, користування і (обо) розпорядження

такими засобами без надання документа, що підтверджує їх

реєстрацію за межами України. { Абзац другий пункту 31 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 550 (550-2012-п) від

20.06.2012 }

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про

право власності, користування обо розпорядження) тимчасово

ввезених на митну територію України транспортних засобів, що

належать дипломатичним представництвам та консульським установам,

представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та

членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в

МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не

є резидентами України, здаються на зберігання до сервісних центрів

МВС, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і

повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття

таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються

номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку

тимчасового ввезення, який встановлюється органами доходів і

зборів відповідно до митного законодавства та зазначається у

документах про митне оформлення таких засобів. { Абзац третій

пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 1077 (1077-2018-п) від

12.12.2018 }

На транспортні засоби особистого користування, тимчасово

ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, видаються

тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового

ввезення, встановленого органом доходів і зборів відповідно до

митного законодавства, про що зазначається в документах про митне

оформлення таких засобів. { Пункт 31 доповнено новым абзацем

згідно з Постановою КМ N 1077 (1077-2018-п) від 12.12.2018 }

Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні

засоби вважаються незареєстрованими.

32. Перереєстрація у зв’язку з відчуженням (купівля-продаж,

міна, дарування), а також зняття з обліку у зв’язку з

вибракуванням транспортних засобів, щодо яких не знято обмеження

органів доходів і зборів, здійснюються з їх дозволу.

{ Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 637 (637-2018-п) від

22.08.2018 }

Перереєстрація транспортних засобів

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого обо не

придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки,

місцезнаходження обо найменування власників - юридичних осіб,

місця проживання обо прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб,

які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни

кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова,

інших складових части, що мають ідентифікаційні номери. { Абзац

перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012, N 471 (471-2012-п) від

31.05.2012, N 600 (600-2012-п) від 27.06.2012 }

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх

власників зняття з обліку таких транспортних засобів не

проводиться. { Пункт 33 доповнено новым абзацем другим згідно з

Постановою КМ N 600 (600-2012-п) від 27.06.2012 }

Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної

власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління

міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії

наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування

державне майно (самоврядні організації), до сфери управління

органів, уповноважених управляти державним майном, обо самоврядних

організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у

підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів

права державної власності, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (1482-98-п)

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці

третьому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови

дотримання вимог щодо відчуження, які визначені

нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими

актами законодавства. { Абзац четвертий пункту 33 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015 }

Для проведения перереєстрації транспортних засобів,

зазначених в абзаці третьому цього пункту, до сервісних центрів

МВС обо до центрів надання адміністративних послуг подаються

засвідчені підписами сторін акти приймання-передачі транспортних

засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску,

ідентифікаційних номерів складових части (далі - реквізити), а

для проведения перереєстрації транспортних засобів у разі їх

відчуження - документи, що встановлюють право власності на

транспортні засоби, разом із зазначеними актами. { Абзац п'ятий

пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 941 (941-2015-п) від

18.11.2015, N 893 (893-2017-п) від 22.11.2017, N 1092

(1092-2017-п) від 06.12.2017 }

34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у

зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі

актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з

додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у

встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію.

{ Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 849 (849-2011-п) від 10.08.2011, N 233

(233-2013-п) від 08.04.2013 }

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв'язку з

ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним обо

фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію

та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками

обо судом рішень про ліквідацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного

фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у

зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на

підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому

порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних

засобів зазначеним учасникам.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у

власність страховиків після виплати страхувальникам повної

страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у

пункті 44 цього Порядку.

35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя

проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про

реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва

про право власності на частку у спільному майні подружжя.

Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також

свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного

майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину обо рішення суду

про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування,

що засвідчені в установленому порядку.

36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною

сумісною власністю осіб, які ведут фермерське господарство, в

разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби,

проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі

відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності

кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва

про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад

фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у

спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів

додається свідоцтво про реєстрацію.

37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних

транспортних засобів проводиться на підставі документів про

відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що

підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам),

які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

Документами про відповідність переобладнаних транспортних

засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами

господарювання, які провадять господарську діяльність з

переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року,

- свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо

забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним

підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" обо Головним сервісним

центром МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом

із сертифікатом відповідності (наявність необов'язкова для

транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових

паливах), виданим органом з оцінки відповідності, що визнаний та

призначений в установленому порядку проводити процедуру

сертифікації транспортних засобів, та актом приймання-передачі

транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;

{ Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012; в редакції Постанови КМ

N 471 (471-2012-п) від 31.05.2012; із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному

порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи

на газових паливах, - акт технічної експертизи (крім

переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 обо

сертифікат відповідності, виданий випробувальною лобораторією

(центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та

повноваження щодо проведения перевірки технічного стану

транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний

та призначений в установленому порядку проводити процедуру

сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має

сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з

установлення відповідності конструкції переобладнаного

транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про

погодження переобладнання. { Абзац четвертий пункту 37 в редакції

Постанови КМ N 471 (471-2012-п) від 31.05.2012 }

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових

паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які

провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше

транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про

погодження конструкції транспортного засобу на відповідний вид

переобладнання. Зазначені суб'єкти можуть проводити перевірку

відповідності таких засобів вимогам технічних умов і технічної

документації підприємства - виробника газобалонного обладнання.

{ Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 471 (471-2012-п) від 31.05.2012 }

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів

(рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за

попередньою згодою сервісних центрів МВС. { Абзац шостий пункту 37

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 (904-2015-п)

від 09.11.2015 }

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові

свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних

номерів складових части обо особливостей конструкції, що виникли

в результаті її зміни.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового

автомобіля обо виготовленого на його базі автомобіля, який повинен

відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого

автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік

випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання обо ремонту складові частии,

що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні

власників. На такі складові частии за зверненням власника

видаються сервісними центрами МВС довідки встановленого зразка.

{ Абзац дев'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого

змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги,

тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна

формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії,

здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та

їх складових части, що мають ідентифікаційні номери, обо з

державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним

сервісним центром МВС. Зазначене погодження может надаватися тільки

після проведения огляду транспортних засобів із дотриманням вимог

пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого

підписом та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру

МВС. { Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною

двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого

об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність

придбання двигуна, не вимагаються.

38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших

моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі,

капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із

зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу

після переобладнання. Якщо номери складових части не змінювалися,

зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до

переобладнання. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про

реєстрацію вноситься запись: "Автомобіль переобладнано з моделі

____________________ шляхом заміни _______________________________

(зазначити модель) (зазначити деталі,

_________________ в 20__ р.", що скріплюється печаткою сервісного

складові частии)

центру МВС.

{ Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про

реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

40. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх

огляду в сервісному центрі МВС обо в центрі надання

адміністративних послуг на підставі заяви власника, документа, що

посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса, постанови

державного обо приватного виконавця обо рішення суду. { Абзац

перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 699 (699-2016-п) від

11.10.2016, N 1092 (1092-2017-п) від 06.12.2017 }

Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які

знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог

пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється фахівцем

експертної служби МВС відповідним актом, засвідчується його

підписом та скріплюється печаткою адміністратора сервісного центру

МВС. { Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 436

(436-2016-п) від 13.07.2016 }

У разі встановлення факту знищення, фальсифікації обо

підроблення ідентифікаційних номерів складових части транспортних

засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих

(перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у

тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами

обо таких, що розшукуються правоохоронними органами України у

зв'язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних

центрів МВС оформляють в установленому порядку необхідні

документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття

з обліку транспортних засобів і передають усі відповідні документи

та за наявності транспортні засоби до відповідного органу

досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних

документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до

органів доходів і зборів, у зоні діяльності яких проживають особи,

за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби. { Абзац

третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 868 (868-2012-п) від 19.09.2012, N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015 }

Якщо під час проведения перевірки ідентифікаційних номерів

складових части за автоматизованою базою данных про розшукувані

транспортні засоби обо банком данных Генерального секретаріату

Інтерполу буде встановлено, що раніше зареєстрований на території

України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами

інших держав, сервісний центр МВС вилучає свідоцтво про реєстрацію

(технічний паспорт), оформляє відповідні документи про Цой факт і

передає їх до відповідного органу досудового розслідування.

Сервісні центры МВС видають власникам тимчасові реєстраційні

талони строком на один рік, у графу "Особливі відмітки" яких

вноситься запись: "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію обо

зняття з обліку зоборонено до закінчення перевірки". Заміна

тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з

внесенням до них записьу "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію

обо зняття з обліку дозволено" здійснюється в установленому МВС

порядку (з обов’язковим інформуванням ініціатора розшуку) після

набрання законної сили виправдувальним вироком за відповідним

фактом обо винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального

провадження, крім випадків, коли провадження було закрито за

нереабілітуючими обставинами. { Абзац четвертий пункту 40 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 (868-2012-п)

від 19.09.2012, N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015, N 687

(687-2016-п) від 05.10.2016, N 637 (637-2018-п) від

22.08.2018 }

41. Зобороняється перереєстрація на нового власника

транспортних засобів, які перебувають в розшуку обо щодо яких у

Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про

накладення арешту обо зоборону на зняття з обліку та/обо

перереєстрацію на підставі судового рішення чи постанови

державного виконавця. { Абзац перший пункту 41 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 868 (868-2012-п) від

19.09.2012, N 610 (610-2013-п) від 01.08.2013, N 699

(699-2016-п) від 11.10.2016; в редакції Постанови КМ N 687

(687-2016-п) від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

Перереєстрація на нового власника транспортного засобу, щодо

якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про

обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди

обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права

власності на транспортний засіб у порядку спадкування,

правонаступництва обо виділення частки в спільному майні. { Пункт

41 доповнено новым абзацем згідно з Постановою КМ N 687

(687-2016-п) від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

Зобороняється перереєстрація на нового власника транспортних

засобів, що: { Абзац пункту 41 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 610 (610-2013-п) від 01.08.2013, N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог

пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої

згоди батьків (усиновлювачів) обо піклувальника і дозволу органу

опіки та піклування;

одержані через органи соціального захисту населення обо

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України, без письмового розпорядження зазначених органів;

придбані у розстрочку без надання відповідних документів про

остаточний розрахунок.

Зобороняється перереєстрація на нового власника переданных

безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до

вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і

зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під

час імпорту автомобілів, без подання документів про внесення

зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача

транспортного засобу іншому структурному підрозділу

(територіальному органу) в межах одного органу державної влади.

{ Пункт 41 доповнено абзацем згідно з Постановою КМ N 537

(537-2010-п) від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 610 (610-2013-п) від 01.08.2013, N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

{ Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1013

(1013-2018-п) від 14.11.2018 }

42. { Абзац перший пункту 42 виключено на підставі Постанови

КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на

підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса обо

рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) обо

на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про

реєстрацію на пластиковій основі, робиться запись: "Транспортний

засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим

написом нотаріуса)".

{ Абзац третій пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ

N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

{ Абзац четвертий пункту 42 виключено на підставі Постанови

КМ N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018 }

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом та печаткою

адміністратора сервісного центру МВС із внесенням відповідних

службових відміток. { Абзац п'ятий пункту 42 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки

здаються та видаються номерні знаки для разовых поїздок.

Номерні знаки із перереєстрованих обо знятих з обліку

транспортних засобів за умови їх відповідності стандартам

перезакріплюються за зверненням власників за іншими придбаними

ними транспортними засобами. { Абзац сьомий пункту 42 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 600 (600-2012-п) від

27.06.2012, N 637 (637-2018-п) від 22.08.2018, N 1077

(1077-2018-п) від 12.12.2018 }

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного

паспорта) зняття з обліку обо перереєстрація транспортного засобу

проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім

випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у

власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину.

{ Абзац восьмий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012, N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

{ Пункт 43 виключено на підставі Постанови КМ N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

{ Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ N 637

(637-2018-п) від 22.08.2018 }

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з

обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх

власників.

Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду

транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи

здаються до сервісних центрів МВС. { Абзац другий пункту 45 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015 }

{ Абзац третій пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ

N 87 (87-2012-п) від 13.02.2012 }

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у

зв'язку з їх вибракуванням складові частии, що мають

ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників.

Відповідні сервісні центры МВС за зверненням власника видають на

такі складові частии довідки встановленого зразка. { Абзац

четвертий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 904 (904-2015-п) від 09.11.2015 }

46. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію

України (крім транспортних засобів особистого користування, які

зареєстровані без заміни реєстраційних документів та національних

номерних знаків країни їх реєстрації), знімаються з обліку після

їх огляду в сервісних центрах МВС обо в центрах надання

адміністративних послуг.

{ Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 1092 (1092-2017-п) від

06.12.2017; в редакції Постанови КМ N 1077 (1077-2018-п) від

12.12.2018 }

Порядок видачі тимчасового дозволу

для використання не зареєстрованих

у встановленому порядку транспортних засобів

47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до

місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних

підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на

зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для

разовых поїздок строком на два місяці.

48. Відмітка про видачу номерних знаків для разовых поїздок

робиться в реєстраційних документах обо в документах, що

підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін

транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки

для разовых поїздок. У супровідних документах зазначених

підприємств робиться відмітка "перегін" і зазначаються такі

номерні знаки.

Порядок допуску транспортних засобів

до поїздки за кордон

50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на

які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про

дорожній рух (995_041) та номерні знаки, серіям яких присвоєні

літери латинського алфавіту.

51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби

оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на

підставі заяви власника транспортного засобу обо документів, що

підтверджують право користування і (обо) розпорядження

транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон,

на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про

реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я

власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують

право користування і (обо) розпорядження транспортними засобами,

зберігаються у відповідних сервісних центрах МВС. { Абзац перший

пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87

(87-2012-п) від 13.02.2012, N 904 (904-2015-п) від

09.11.2015 }

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію

підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше

ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону. { Абзац другий

пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015 }

52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за

кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких

транспортних засобів перед виїздом зобов'язані укласти договір

обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів.

53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено

тимчасову зоборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів,

придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25

цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон

на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію

та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби

знімаються з обліку.

55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного

стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення

вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції

міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та

Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів

проводиться відповідно до законодавства.

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009 }

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 941

(941-2015-п) від 18.11.2015 }

Додаток 2

до Порядку

АКТ

приймання-передачі транспортного засобу

Ми, представники ____________________________________________

(найменування підприємства,

__________________________________________________________________

установи, організації)

і ________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

склали Цой акт про те, що здійснено приймання-передачу

транспортного засобу _________________ марки (моделі) ____________

двигун N ____________, шасі N _____________, кузов N ___________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серії _____ N ______,

видане __________________________________________________________

(ким, коли)

Здав _________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Прийняв _________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___ ____________ 20 __ р.

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893

(893-2017-п) від 22.11.2017 }

Додаток 3

до Порядку

АКТ N _____

приймання-передачі транспортного засобу,

переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Модель транспортного засобу до переобладнання ____________

після переобладнання _________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу

зменшено на ______________________________________________________

(зазначається вага вантажу (кілограмів) обо кількість

пасажирів (осіб)

------------------------------------------------------------------

| Номер шасі (рами) | Номер кузова |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих

замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних части

відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на

переобладнання N ______________ від ___ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним

обладнанням відповідно до технічної документації

підприємства - виробника зазначеного обладнання

__________________________________________________________________

(найменування підприємства-виробника,

_________________________________________________________________.

позначення газобалонного обладнання)

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока

арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам.

Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону,

багажного та вантажного відділення.

------------------------------------------------------------------

| Газові балони | Газовий |Карбюратор-|

| |редуктор обо| змішувач, |

| | редуктор-| змішувач |

|---------------------------------------| випарник | газу |

|позначення|місткість,|завод-| до якої | (виробник, | (виробник, |

| балона | літрів | ський| дати |позначення) |позначення)|

| | | номер|посвідчені| |обо врізка |

| | | | | | газових |

| | | | | | форсунок |

|----------+----------+------+----------+------------+-----------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

(найменування підприємства, що здійснило переобладнання

транспортного засобу

__________________________________________________________________

обо провело перевірку відповідності нормативним вимогам,

__________________________________________________________________

його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про

__________________________________________________________________

погодження конструкції транспортного засобу,

номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________

(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)

підприємства)

Транспортний засіб отримано замовником ______________________

(для юридичних осіб -

__________________________________________________________________

найменування підприємства, установи, організації,

місцезнаходження;

__________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

___ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________

(для юридичних осіб - посада,

__________________________________________________________________

підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що

працюють на зрідженому нафтовому газі, ___________________________

(назва, номер дозволу

__________________________________________________________________

територіального органу

__________________________________________________________________

Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання

транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа

(16 кг/кв. см) та герметичності системи вентиляції блока арматури

балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі,

клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани

тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає

нормативним вимогам до герметичності.

___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________

(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)

підприємства)

Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому

нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для

експлуатації.

___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________

(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)

підприємства)

_______________

Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається

разом з іншими документами, що необхідні для державної

реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для

роботи на зрідженому нафтовому газі.

{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 893 (893-2017-п) від

22.11.2017 }

Додаток 4

до Порядку

АКТ N _____

приймання-передачі транспортного засобу,

переобладнаного для роботи

на стисненому природному газі

Модель транспортного засобу до переобладнання ____________

після переобладнання _________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу

зменшено на ______________________________________________________

(зазначається вага вантажу (кілограмів)

обо кількість пасажирів (осіб)

------------------------------------------------------------------

| Номер шасі (рами) | Номер кузова |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих

замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних части

відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на

переобладнання N ________ від ____ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним

обладнанням відповідно до технічної документації

підприємства - виробника зазначеного обладнання

__________________________________________________________________

(найменування підприємства-виробника, позначення

_________________________________________________________________.

газобалонного обладнання)

Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання

газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам.

-------------------------------------------------------------------

| Газові балони |Газові |Карбюратор-|

|---------------------------------------------|редук-| змішувач, |

|позна-| вага | міст-|завод-| до |завод-| до |тори | змішувач |

|чення |одного | кість|ський |якої|ський |якої| (вироб-| газу |

|бало-|балона,|одного|номер |дати|номер |дати|ник, | (виробник, |

| на |кілог-| бало-| |пос-| |пос-|позна-|позначення)|

| | рамів | на, | |від-| |від-|чення) |обо врізка |

| | |літрів| |чені| |чені| | газових |

| | | | | | | | | форсунок |

-------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

(найменування підприємства, що здійснило переобладнання

транспортного засобу обо

__________________________________________________________________

провело перевірку відповідності нормативним

вимогам, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________

реєстраційний номер свідоцтва про погодження

конструкції транспортного засобу,

__________________________________________________________________

номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________

(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)

підприємства)

Транспортний засіб отримано замовником ______________________

(для юридичних осіб -

__________________________________________________________________

найменування підприємства, установи, організації,

місцезнаходження;

__________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

____ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________

(для юридичних осіб - посада, підпис,

__________________________________________________________________

прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що

працюють на стисненому природному газі ___________________________

(назва, номер дозволу

територіального органу

__________________________________________________________________

Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення

газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання

транспортного засобу стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа

(10 кг/кв. см), опресування газобалонного обладнання під тиском

послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та

200 кг/кв. см) і вакуумну перевірку. Запірна арматура в робочому

стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні,

швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає

нормативним вимогам до герметичності.

____ ____________ 20__ р.

____________________________ ________ ______________________

(посада представника станції (підпис) (прізвище та ініціали)

(пункту))

Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому

природному газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для

експлуатації.

____ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________

(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)

підприємства)

_______________

Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається

разом з іншими документами, що необхідні для реєстрації

транспортних засобів, переобладнаних для роботи на

стисненому природному газі.

{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

(904-2015-п) від 09.11.2015, N 893 (893-2017-п) від

22.11.2017 }

{ Додаток N 5 виключено на підставі Постанови КМ N 125

(125-2008-п) від 27.02.2008 }

Додаток 5

до Порядку

__________________________________________________________________

(найменування підприємства)

__________________________________________________________________

(реквізити документа, що дає право на проведения експертизи)

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

про відповідність конструкції

та технічного стану переобладнаного

транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N _______________ ___ __________ 20__ р.

Транспортний засіб ______________ марки (моделі) ____________

шасі (рама) N ______________________, кузов N ___________________.

1. Транспортний засіб переобладнаний ________________________

(в індивідуальному порядку

__________________________________________________________________

обо найменування підприємства, яке здійснило переобладнання)

2. Переобладнання здійснене шляхом установки (заміни): ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Документи про погодження переобладнання відповідно до

статті 32 Закону України "Про дорожній рух" видані _______________

__________________________________________________________________

(найменування організації, яка видала дозвіл, номер, дата)

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного

транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на

переобладнання ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу

на відповідність вимогам ДСТУ-3649:2010 та Правил дорожнього руху

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного

транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху _____________

__________________________________________________________________

_______________________ _______________________________

(підпис керівника (прізвище, ім'я, по батькові)

підприємства)

___ ____________ 20__ р.

_______________

Примітка. Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на

протоколи випробувань (перевірок).

Номери актів технічної експертизи фіксуються у

реєстраційній книзі підприємства, що видає такі акти.

{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 600

(600-2012-п) від 27.06.2012, N 893 (893-2017-п) від

22.11.2017 }

Додаток 6

до Порядку

АКТ

приймання-передачі транспортного засобу

Серія ______________ N ________________ на транспортний засіб

__________________________________________________________________

(категорія, тип, марка, модель транспортного засобу)

Колір ____________________________________________________________

(згідно з класифікатором)

------------------------------------------------------------------

| Номер шасі (рами) | Номер кузова (коляски) | Номер двигуна |

|---------------------+-------------------------+----------------|

| | | |

|---------------------+-------------------------+----------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно

до __________________________ і придатний до експлуатації.

(номер технічних умов)

Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.

Підприємство-виробник _______________________________________

(найменування, місцезнаходження)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Видані номерні знаки для разовых поїздок ____________________

Відділ збуту ________________________________________________

________ _____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника підприємства-виробника)

Організація-одержувач (фізична особа) _______________________

(для юридичних осіб -

__________________________________________________________________

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище,

__________________________________________________________________

ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________

місце проживання)

Представник організації (фізична особа) _____________________

(для юридичних осіб -

__________________________________________________________________

посада, підпис; для фізичних осіб - підпис)

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

{ Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 1371 (1371-2009-п) від

23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893

(893-2017-п) від 22.11.2017 }

Соціальні сервіси та закладки:

Все операции по переоформлению транспортных средств сегодня происходят в сервисных центрах МВД Украины, которые пришли на смену МРЭО

Отменяются сборы в пенс. Фонд и налог на доходы физлиц (если вы осуществляете первую сделку с б/у автомобилем за год).

Из платежей за регистрацию остается: оплата оформления техпаспорта и номерных знаков, оплата экспертизы и за услуги сервисного центра.

Отменяется обязательная оценка при государственной регистрации ТС.

Также отменяется при перерегистрации или первичной регистрации ранее обязательное исследование-экспертиза.

Вам не могут отказать в регистрации, если есть задолженность по штрафам.

3) 

При чем здесь ст.209 и 454 ГК РФ? Бред какой-то. Слушайте сюда.

Во-первых, растаможить в Украине авто можно только не производства РФ.

Во-вторых, даже если вы собрались брать иномарку в России, в этом нет никакого смысла, потому что пошлины таможенные очень высокие. Акцизный сбор + 10% от стоимости автомобиля + расходы на брокера + взятка какая-нибудь. Вообще нет смысла.

Купите такую же машину у себя дома на внутреннем рынке.

4) 

Виктор, здравствуйте!

Для регистрации авто в Украине, необходимо растаможить данное авто.

Для этого потребуются следующие документы:

ПТС на автомобиль с указанием собственника ст. 209 ГК РФ

Договор купли-продажи ст. 454 ГК РФ, по которому совершалась сделка по отчуждению автомобиля

Сертификат происхождения или сертификат производителя

Копия экспортной таможенной декларации

Копия платёжки об оплате авто

Копия паспорта

После завершения оформления выдается таможенная декларация и Сертификат соответствия на автомобиль. С этими документами производится уже государственная регистрация ТС, получение номеров в соответствии с законами Украины.

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение