Не пропустите самое важное, что происходит в Интернете
ПодписатьсяНе сейчас

Проект закона об адвокатуре.

вопрос №34923
прочитан 24 разa
Оцените вопрос

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" текст ко второму слушанию http://www.bpi.ru/doc.asp?Ob_no=3203 второе чтение было запланировано на 12 апреля 2002 года, но по некоторым сведениям перенесено на 17 апреля.

Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Собираюсь приобрести однокомнатную квартиру в хрущевке, ее планируют под снос в 2007 году.

Если жилищный кодекс примут в том виде, в котором он опубликован на вашем сайте, значит ли это, что мне вместо другой квартиры предложат выкуп моей квартиры по рыночной стоимости, которая, разумеется, обвалится после принятия этого закона.

Такая сумма будет явно недостаточной для приобретения другой квартиры, тем более, что однокомнатных с каждым годом будет становиться все меньше.

Риэлторы как один говорят мне, что выкуп возможен в случае, если жилье не является единственным, а если оно единственное, то будет предоставлена другая квартира, в тексте проекта закона я ничего подобного не нашла.

Я плохо ищу или риэлторы все как один недобросовестны?

вопрос №188950
прочитан 4 разa

Вы на этом сайте видели проект ЖК? Странно, не видела. В любом случае Конституция вам дает право на равноценное возмещение вашей собственности, то есть вам должны на ваш выбор предложить или квартиру, или компенсацию.

Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Где-то видел проект закона о внесении в ст. 43 Закона РФ О пенсионном обеспечении военнослужащих от 12.02.93 г. Что это за изменения?

вопрос №5319665
прочитан 90 раз

Это проект, а не закон, причем старый.

Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Подскажите, законна ли выплата премии, если военнослужащий попал в проект приказа, но за три дня до его подписания был переведен в другой орган исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. Т.е. потери статуса военнослужащего не было!? приказ был подписан и военнослужащий в него попал. В ерц деньги начислены но не выплачены. Встал вопрос о законности выплаты.

вопрос №11631452
прочитан 21 раз

Дмитрий!

А почему вообще возник вопрос о законности выплаты премии?

Премии выдаются не гадалками, и не авансом за будущие успехи, а текущим работодателем, если были основания для премирования.

Полагаю, что премия законна.

Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Это что? ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України Про амністію у 2015 році

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Відповідно до статті 7 Закону України Про застосування амністії в Україні, Верховна Рада України може приймати акти про амністію не частіше одного разу протягом календарного року.

Проект Закону України Про амністію у 2015 році підготовлено відповідно до статті 92 Конституції України з метою праву гуманізму держави у сфері виконання кримінальних покарань.

Крім того, в умовах жорсткої економії державних коштів та значного дефіциту плащ в установах виконання покарань, акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та зекономити бюджетні кошти на утримання осіб в таких установах.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту.

Цей проект закону раздроблено для законодавчого забезпечення у 2015 році складової частини міжгалузевого правового інституту вибачення державою осіб, які вчинили злочинні діяння.

Завданням проекту є закладення обґрунтованої система критеріїв визначення кола осіб, до яких амністія застосовується, та обмежень щодо її застосування.

Метою прийняття законопроекту є зменшення кількості осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, та, як наслідок, заощадження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання засуджених, і забезпечення належних умов відбування покарання для осіб, які продовжуватимуть там находится.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Він визначає правові основи звільнення осіб від відбування покарання на підставі акту амністії, механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з органами державної Влади та органами місцевого самоврядування.

Данным законопроектом передбачається оголосити амністію і поширити її дію насамперед на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років обо дітей-інвалідів, до інвалідів першої, другої та третьої групп, хворих на туберкулез, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, ТОО.

Законопроектом визначено категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Основными нормативно-правовыми актами, які регулюють застосування амністії, є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, закони України Про застосування амністії в Україні, Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження обо позбавлення волі на певний строк.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття данного Закону дозволить зменшити чисельність осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі та не становлять значної суспільної небезпеки, сприятиме покращенню побутових умов тримання засуджених.

Крім того, прийняття Закону дозволить зменшити витрати держави на утримання засуджених у виправних закладах.

Досвід застосування амністії в попередні роки свідчить, що вона не тягне за собою ускладнення криміногенної ситуації в державі.

Оголошення амністії сприятиме утвержденную гуманных засад у суспільстві та стане правом людяності.

Народні депутати України.

В. І. Блога.

П. І. Блога.

вопрос №6461433
прочитан 44 разa

Это не закон, а пояснение к проекту, который не факт что будет вообще принят.

Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

В соответствии с п.4 ст.44 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. В сельском поселении нет финансовой возможности опубликовать проект устава. Можно ли считать обнародованием предоставление населению данного поселения возможности ознакомиться с проектом устава в здании администрации поселения, о чём предварительно опубликовать в местной газете соответствующее объявление? Спасибо.

вопрос №294296
прочитан 30 раз

Обнародование муниципальных правовых актов и устава муниципального образования производится путем их официального опубликования. В противном случае регистрация муниципального образования и его деятельность могут быть признаны недействительными.

С Уважением, юрисконсульт Правового Объединения.

Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет

Меня интересует вопрос о проекте закона об удержаниях из пенсии и з/пл. по исполнительным листам, размеры которых не могут превышать размер прожиточного минимума. Существует ли такой проект и, если пенсия у человека сама по себе меньше этого минимума, то как же с него будут СП удерживать долги по кредитам?

вопрос №13652159
прочитан 42 разa

Возможно, и существует, но не на стадии законопроекта, который уже рассматривают.

Если примут такой закон - до тех пор, пока получает только такую пенсию в виде дохода - никак.

Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Скажите может ли физлицо создать проект жилого дома не имея на это лицензии (хотя по закону О лицензировании это подлежит лицензированию), а на основании доверенности от другого лица который соответственно имеет лицензию. Очень интересует именно сам факт выполнения этих работ на основании доверенности. Спасибо.

вопрос №151357
прочитан 51 раз

Михайл.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» проектирование зданий относится к виду деятельности, на осуществление которого требуется лицензия. Для того, чтобы физическое лицо могло получить лицензию на проектирование, у него должно быть соответствующее высшее профессиональное образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 5 лет (положение о лицензировании деятельности по проектированию). Таким образом, лицо, имеющее лицензию должно само выполнить работу по проектированию здания и не может уполномочить сделать проект лицо без лицензии.

Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
спросить
Спроси юриста! Ответ за5минут
Помощь юристов и адвокатов
Задайте бесплатный
вопрос юристам
Администратор печатает сообщение