Спросить юриста  бесплатно

Вопрос № 4661

20.01.2002, 01:26

Мне 20 лет. мой отец умер, при этом официально нигде не записано, что он мне отец.

Однако я полагаю, что есть много людей, готовых подтвердить, что он признавал меня как дочь. Могу ли я претендовать на наследство? (у него есть еще сын, от законного брака) Мне неизвестно оставил ли он завещание. Как можно узнать это?

Ответы юристов

20.01.2002, 02:10

Если отец жил в Москве, то о наличии завещания в Вашу пользу Вы можете узнать в Нотариальной палате г.Москвы. Если при жизни отец признавал себя Вашим отцом и есть свидетели, то Вы можете обратиться в суд по месту Вашего жительства с заявлением об установлении юридического факта признания умершим своего отцовства в отношении Вас (ст.ст.247-251 ГПК РСФСР, ст.50 СК РФ). В качестве заинтересованных лиц привлекаются к участию в деле другие наследники первой очереди по закону (если нет завещания). В суд необходимо обратиться до истечения 6 мес. с момента смерти наследодателя.

Вопрос № 5755814

03.01.2015, 13:00

Положена ли ребенку 6,5 лет пенсия если отец умер, до этого официально нигде не работал и алименты не платил? Спасибо.

Положена ли ребенку 6,5 лет пенсия если отец умер, до этого официально нигде не работал и алименты не платил? Спасибо.

Ответы юристов

03.01.2015, 13:09

Статья 36. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою

годувальника

1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається

непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на

його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті

страхового стажу, який був би необхідний дому для призначення

пенсії по III группі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера обо

осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, -

незАлежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія

у зв'язку з втратою годувальника призначається незАлежно від того,

и були вони на утриманні годувальника. { Абзац перший частини

першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI

(3668-17) від 08.07.2011 }

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його

утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника,

якщо втратили джерело засобів до існування.

2. Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами

обо досягли пенсійного віку, передбаченого статью 26 цього

Закону;

2) діти (у тому ислі діти, які народилися до сливу 10

місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не

досягли 18 років обо старші цього віку, якщо вони стали інвалідами

до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у

загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої

освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у

тому ислі у період між завершенным навчання в одному із

зазначених навчальних закладів та вступом до іншого начального

закладу обо у період між завершенным навчання за одним

освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим

за умови, що такой період не перевищує чотирьох місяців), - до

закінчення такими дітьми навчальних закладів, Але не давшие ніж до

досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23

років незАлежно від того, навчаються вони и ні; { Абзац другой

пункту 2 частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 1543-VI (1543-17) від 23.06.2009, N 231-VII

(231-18) від 14.05.2013 }

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з

батьків обо брат и сестра, дідусь и бабуся померлого

годувальника незАлежно від віку і працездатності, якщо він (вона)

не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого

годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

3. До членів сім'ї, які вважаються такими, що були на

утриманні померлого годувальника, відносяться особи, зазначені в

частині другій цієї статті, якщо вони:

1) були на повному утриманні померлого годувальника;

2) одерживали від померлого годувальника допомогу, що бала

для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога

бала постійним і основним джерелом засобів до існування, Але які й

самі одерживали пенсію, мають право, за бажанням, перейти на

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

4. Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою

годувальника нарівні з рідними дітьми.

5. Пасынок і подчерка мають право на пенсію у зв'язку з

втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не

одерживали аліментів від батьків.

6. Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з

втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

7. Положення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого,

відповідно поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно

відсутньою обо оголошеною померлою у встановленому законом

порядку.

8. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер

внаслідок нещасного випадку на виробництві обо професійного

захворювання, призначаються відповідно до Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання, які

сприинили втрату працездатності" (1105-14).

Статья 32. Страховой стаж, необхідний для призначення

пенсії по інвалідності

1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по

інвалідності, зАлежно від группи інвалідності, за наявності такого

страхового стажу на час настанет інвалідності обо на день

звернення за пенсією:

для інвалідів II та III групп:

до досягнення особою 23 років включено - 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включено - 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включено - 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включено - 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включено - 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включено - 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включено - 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включено - 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включено - 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включено -

10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включено -

11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включено - 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включено -

13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включено -

14 років.

Вопрос № 14693318

11.10.2018, 17:04

Мне 20 лет, мой отец мне должен алименты в размере 450 тыс. Могу ли я от них отказаться чтоб с него сняли долг.

Мне 20 лет, мой отец мне должен алименты в размере 450 тыс. Могу ли я от них отказаться чтоб с него сняли долг.

Ответы юристов

11.10.2018, 17:06

Нет Вы не можете отказаться от долга, потому что не являлись получателем алиментов. Алименты были присуждены в пользу Вашей матери которая имеет полное право их получить. Она в одиночку содержала и растила Вас только на свои деньги.

12.10.2018, 20:56

Взыскателем задолженности является ваша мама, которая может написать приставу заявление и закрыть ИП, долг пропадёт. Вы вообще не при делах. Хотите чтобы с вас отец потом алименты взыскал?

Вопрос № 1318339

08.06.2011, 00:01

Я учусь мне 20 лет у меня умер отец будут ли мне давать пенсию если я выйду замуж или не будут? Ответьте пожалуйста.

Я учусь мне 20 лет у меня умер отец будут ли мне давать пенсию если я выйду замуж или не будут? Ответьте пожалуйста.

Ответы юристов

08.06.2011, 00:04

Будут, до момента окончания обучения на дневном отделении, но не более, чем до 23 лет.

08.06.2011, 00:25

Пенсию назначат, если вы докажете, что на момент смерти вашего отца вы находились на его иждивении.

Вопрос № 12995195

10.08.2017, 17:15

Мне 22 года, мой отец не лишен родительских прав, могу ли я подать на него в суд за то что все 18 лет он не платил алименты.

Мне 22 года, мой отец не лишен родительских прав, могу ли я подать на него в суд за то что все 18 лет он не платил алименты.

Ответы юристов

10.08.2017, 17:17

Алименты платятся до исполнения ребенку 18 лет. Теперь уже Вам нечего будет с него требовать. Думаю, что просто потеряете время.

10.08.2017, 17:24

К сожалению уже поздно что то подавать, алименты платятся только до 18 лет, а так же у Вас срок исковой давности в три года прошел, если не были алименты взысканы раньше, следовательно и долга нет, взыскивать нечего.

Вопрос № 15406336

06.03.2019, 22:05

Мне 27 лет мой отец не хочет со мной общаться, могу ли я просить с него выплаты алиментов за 18 лет?

Мне 27 лет мой отец не хочет со мной общаться, могу ли я просить с него выплаты алиментов за 18 лет?

Ответы юристов

07.03.2019, 04:41

Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо уточнить ряд моментов: был ли заключен брак межу Вашими родителями, имеются ли правоустанавливающие документы, подтверждающие Ваше родство с отцом, имелся ли исполнительный лист по алиментам, по какой причине отец не выплачивал алименты на Ваше содержание, имеется ли у Вас инвалидность и др. Или Ваш вопрос заключается в том, что жили семьей, но по какой-то причине к Вашим 27 годам перестали общаться с отцом и Вы решили, что имеете полное право потребовать алименты от родителя?

Вопрос № 15826194

26.05.2019, 12:31

Мне 16 лет, мой отец меня унижает и не пускает домой. Как можно отказаться от него или же сто нужно предпринять в данной ситуации?

Мне 16 лет, мой отец меня унижает и не пускает домой. Как можно отказаться от него или же сто нужно предпринять в данной ситуации?

Ответы юристов

26.05.2019, 12:34

Можно эмансипироваться и получить полную дееспособность до совершеннолетия.

С уважением!

26.05.2019, 12:43

Обратитесь в отдел опеки и попечительства вашей администрации.

Вопрос № 13780436

26.01.2018, 19:20

Мне 22 года мой отец не проживал с нами совместно и не платил мне алименты могу ли я потребовать с него алименты через суд.

Мне 22 года мой отец не проживал с нами совместно и не платил мне алименты могу ли я потребовать с него алименты через суд.

Ответы юристов

26.01.2018, 19:34

Нет уже требовать ни чего не можете и даже через суд согласно семейному кодексу алиментные обязательства по суду выплачивается до 18 лет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских