Юридическая
Cоциальная Cеть 9111.ru Cоц. Cеть 9111.ru
Нас уже 6 031 032
8 800 505-91-11
Спросить бесплатно
Задать вопрос юристу
8 800 505-91-11
Звонок бесплатный
Елена, г. Симферополь
Россия, г. Симферополь | Вопросов: 1

Получить украинское гражданство россиянину

К кому нужно обратиться чтобы россиянину получить украинское гражданство?

номер вопроса №632708
прочитан 365 раз
Получить украинское гражданство россиянину

1 ответ от юристов 9111.ru

 • Адвокат Федоровская Наталья Руслановна
  Личная консультация
  Россия, г. Москва | отзывов: 8 817 | ответов: 43 415

  Закон України «Про громадянство» встановлює наступне:

  Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.

  Умовами прийняття до громадянства України є:

  1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

  2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов\'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

  3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п\'яти років.

  Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про імміграцію».

  4) отримання дозволу на імміграцію.

  Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;

  5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

  6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

  До громадянства України не приймається особа, яка:

  1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

  2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);

  3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

  Датою набуття громадянства України у даних випадках є дата видання відповідного Указу Президента України.

  Для прийняття до громадянства України особи, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставахподає такі документи:

  а) заяву в двох примірниках про прийняття до громадянства України;

  б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

  в) один із таких документів:

  - декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

  - заяву про зміну громадянства – для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України;

  - документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, – для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав;

  - зобов\'язання припинити іноземне громадянство – для інших категорій іноземців. Зобов\'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

  д) один з таких документів:

  - копію документа, що підтверджує отримання дозволу на постійне проживання в Україні;

  - копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України;

  е) один із таких документів:

  - документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

  - копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;

  - документ, що підтверджує інвалідність, – для особи, яка має фізичні вади (німа, сліпа, глуха);

  є) документ про наявність законних джерел існування.

  ж) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки;

  з) копію документа, який підтверджує, що чоловік (дружина) особи перебував у громадянстві України.

  Районне, районне у місті, міське управління або відділ МВС України, до якого подано документи щодо прийняття особи до громадянства України або виходу особи з громадянства України, перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

  Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається, головне управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управління МВС України в області, місті Севастополі готує висновок про можливість задоволення клопотання заявника і не пізніш як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилає цей висновок разом з поданими документами до Міністерства внутрішніх справ України.

  Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається, Міністерство внутрішніх справ України затверджує висновок головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управління МВС України в області, місті Севастополі про можливість задоволення клопотання заявника та надсилає його разом з поданими документами до Комісії при Президентові України з питань громадянства.

  Загальний строк розгляду органами внутрішніх справ заяв і подань з питань громадянства, рішення за якими приймає Президент України, не повинен перевищувати восьми місяців з дня їх надходження.

  Попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питань громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства здійснює Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України.

  Рішення про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України приймає Президент України.

  Если нужна очная консультация и помощь в суде, звоните.
  Адвокат Н.Р. Федоровская. Телефон(ы) 8(495)223-16-87 (964)641-33-41. fedorovskaya.pravorub.ru
  Большое спасибо за информацию,начнем заниматься гражданством.Еще раз спасибо.

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 505-91-11, юрист Вам поможет.

Похожие вопросы